Member Stores Counter 247
Dobro došli u Alliance Optics Group

Alliance Optics Group Ltd. je kooperativa nezavisnih stručnjaka za njegu očiju (Eye Care Professionals – ECP) u Europi, Aziji, a sada se širi u više svjetskih regija. Oni rade na poboljšanju svoje konkurentnosti protiv globalnih i regionalnih lanaca i jeftinih optičara, zbrajanjem svojih kupovnih moći prema dobavljačima u jedan globalni konto. Tim kontom upravlja i održava ga Alliance Optics Group, u ime profesionalaca u njezi očiju, koji su dio grupe bilo gdje u svijetu.

Grupa vodi brojne lokalne joint-venture kompanije ili franšize pod nazivom „Alliance Optics Group“, kako bi bila što bliže članovima (optičarima, optometristima i oftalmolozima u svim zemljama i regijama.

Lokalne AOG kompanije svakodnevno surađuju s našim partnerima-dobavljačima i našim trgovinama-članovima, pa se vlasnici trgovina mogu koncentrirati na svoje poslovanje, a krajnjim potrošačima mogu pružiti najbolju uslugu.

Zajedno s našim partnerima-dobavljačima, Alliance Optics Group razvija „skrojene“ (prilagođene) promotivne kampanje i marketinški materijal, tako da pojedinačni profesionalci u njezi očiju mogu povećati prodaju i poboljšati ponudu potrošačima.

Alliance Optics Group ima sporazume s velikim dobavljačima u industriji i stalno se koncentrira da svojim članovima ponudi najbolje palete proizvoda, a na dobrobit naših trgovina-članova.

U svim našim trgovinama-članovima, Alliance Optics Group unaprijeđuje razvoj koncepta MultiRent®, najmodernije ponude za iznajmljivanje naočala.

MultiRent® je koristan za krajnje korisnike, naše članove profesionalce u njezi očiju, i naše partnere-dobavljače.

Uprava Alliance Optics Group Ltd.