Member Stores Counter 247
Zašto postati član (se učlaniti) ?
 • Pristup atraktivnim brendovima, servisima i uvjetima partnera-dobavljača Alliance Optics Group.
 • Lokalni tim Alliance Optics Group nudi vam podršku, servis i najbolju praksu mreže AOG širom svijeta.
 • Svaka lokalna pravna osoba AOG i njeni članovi su AOG mrežom povezani sa svim većim, ali i manjim, dobavljačima i distributerima na globalnoj, ali i regionalnoj i lokalnoj razini.
 • S konceptom MultiRent®, Alliance Optics Group lansira „Sustav prodaje naočala i kontaktnih leća za budućnost“.
 • Prospekti, trgovanje, dokumenti, obrazovanje, marketinški materijal itd. za MultiRent® i druge marketinške i prodajne aktivnosti.
 • Mogućnost da se svakom kupcu proda više naočala i kontaktnih leća.
 • Stabilan prihod – manja osjetljivost na kretanja u lokalnoj/globalnoj ekonomiji.
 • AOG website za članove i dobavljače: nove informacije, prodajna i marketinška podrška i mrežno okruženje za čitavu optičku industriju!
 • Web-portal s informacijama iz AOG grupe, prezentacijama i informacijama naših partnera-dobavljača, download relevantnog marketinškog materijala, oglašavanje, katalozi proizvoda, on-line obrazovanje koje se može koristiti u lokalu...
 • Pristup ugovorima i uvjetima lokalnih, regionalnih i globalnih dobavljača.
 • Lokalni uredi AOG u svim zemljama te regionalni uredi AOG (Europa, Azija-Pacifik … ).
 • Sloboda da djelujete samostalno – ili da koristite ponude Alliance Optics Group.
 • Alliance Optics Group vam jamči plaćanje dobavljačima.
 • Alliance Optics Group priprema lokalne seminare i događanja ekskluzivno za svoje članove i partnere-dobavljače.
 • Alliance Optics Group surađuje s dobavljačima i organizira lokalizirane, inovativne i uzbudljive prodajne i marketinške kampanje.
 • Lean organizacija, koja svojim članovima daje kombinaciju brendova, boljih cijena, marketinških alata i kampanja, kao i nove koncepte prodaje naočala i kontaktnih leća.