Member Stores Counter 247
ข้อดีของการเป็นสมาชิก
 • การเข้าถึงแบรนด์ บริการและเงื่อนไขที่น่าสนใจ กลุ่มซัพพลายเออร์-พันธมิตรของ AOG.
 • ทีม Alliance Optics Group ท้องถิ่นทีมเสนอบริการสนับสนุน การบริการและการฝึกปฏิบัติที่ดีที่สุดจากเครือข่าย AOG ทั่วโลก.
 • กิจการ AOG ในแต่ละท้องถิ่นและสมาชิกมีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย AOG ไปยังผู้ผลิตรายใหญ่และรายย่อย พร้อมทั้งผู้จัดจำหน่ายในระดับโลก ภูมิภาคและท้องถิ่นอีกด้วย.
 • Alliance Optics Group บริหารงานและมอบการขายพิเศษเฉพาะและโปรแกรมจูงใจที่ชื่อว่า MultiRent® "ระบบการขายแว่นตาและคอนแทคเลนส์สำหรับอนาคต" ให้แก่สมาชิก.
 • แผ่นพับ การขายสินค้า เอกสาร การฝึกอบรม สื่อการตลาด ฯลฯ สำหรับ MultiRent® การตลาดอื่นๆ และกิจกรรมการขายอื่นๆ.
 • การสนับสนุนและจัดกิจกรรมโปรโมตการขายแว่นตาและคอนแทคเลนส์เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าแต่ละคน.
 • รายได้ที่มั่นคง - เผชิญกับความล้มเหลวที่น้อยลงจากเศรษฐกิจท้องถิ่น / ทั่วโลก.
 • เว็บไซต์ AOG สำหรับสมาชิกและซัพพลายเออร์ : ข้อมูลใหม่ การขายและการสนับสนุนด้านการตลาด และนโยบายเครือข่ายสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสายตาทั้งหมด!
 • เว็บพอร์ทัลที่มีข้อมูลจากกลุ่ม AOG การนำเสนอและข้อมูลจากซัพพลายเออร์พันธมิตรของเรา ที่ให้พื้นที่ดาวน์โหลดพร้อมสื่อการตลาดที่เกี่ยวข้อง, การโฆษณา, แคตตาล็อกสินค้า, การฝึกอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการบริหารร้าน...
 • การเข้าถึงเงื่อนไขและข้อตกลงของ Alliance Optics Group ของกลุ่มซัพพลายเอร์ใน ท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับโลก.
 • สำนักงาน AOG ท้องถิ่นในแต่ละประเทศและสำนักงาน AOG ภูมิภาค (ยุโรปเอเชียแปซิฟิก ... ).
 • อิสระในการดำเนินธุรกิจตามที่คุณต้องการ – หรือจะทำตามข้อเสนอจาก Alliance Optics Group.
 • Alliance Optics Group ค้ำประกันการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์.
 • Alliance Optics Group จัดสัมมนาท้องถิ่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิกและหุ้นส่วนซัพพลายเออร์ของเรา.
 • Alliance Optics Group ร่วมมือกับซัพพลายเออร์ส่งมอบนวัตกรรมและการขายระดับท้องถิ่นที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ พร้อมด้วยแคมเปญการตลาด.
 • องค์กรที่ออกแบบมาาเพื่อมอบ แบรนด์สินค้าหลากหลาย ราคาที่มีการปรับให้ดีขึ้น เครื่องมือและแคมเปญด้านการตลาด รวมถึงแนวคิดใหม่สำหรับการขายแว่นตาและคอนแทคเลนส์ให้กับสมาชิก.